Fiskene 19.2-20.3

Fiskene er romantiske og sjelfulle vesener, og trives best i klær som reflekterer disse sidene og andre som kan knyttes til vannet, et symbol på det følelsesmessige og personlige. Du ser først og fremst på klær som forlengelser av deg selv, ditt følelsesliv og din sensitive og lunefulle karakter og natur. Å velge klær ut ifra andre hensyn enn dette, være seg motepress eller forsøk på å signalisere tilhørighet til en bestemt gruppe eller stil, er for den typiske fisken uforståelig og sjeldent aktuelt. Flytende mønstre og akvatiske linjer er av innlysende årsaker populært i fiskens forhold til klær, og en evig gjenganger i de fleste fiskers garderobe og stilmessige tilnærming.