Stilanalyse

stiler2  

Vi veileder i stil kontra å analysere. 
Vi kan forandre oss gjennom livet både i kropp og stil.


Kroppsfasongen forblir den samme hos de fleste, men det hender alderen eller livsstilen gjør noen forandringer med oss.
Det er mange faktorer som bestemmer stilen vår. Vi har alle vår egen stilpersonlighet, men miljø, økonomi og alder har mye å si for hvem og hvordan vi er.
Vi skifter ofte stil flere ganger i løpet av livet, selv om det som oftest er en rød tråd som er gjennomgående og følger oss.
Noen kommer for å få en stilveiledning èn gang, mens andre kommer tilbake hvis de føler behov for det.


En stilveiledning får deg til å forstå din stilpersonlighet og hvordan du skal overføre denne på din kroppsfasong, dine proporsjoner og din skala.


Hva slags kroppsfasong du har betyr lite så lenge du forstår hvordan du skal kle deg optimalt for å fremheve det positive, skjule det du ikke er fornøyd med, og hvordan du skal skape en balansert helhet og føle deg vel.

Tilbehør som sko, vesker, belter, mønstre på klær, smykker og make-up, er prikken over ièn for å fremheve din stil.